تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

بایگانی نوشته‌ها


برگزاری اولین دوره کانون ارزیابی

برگزاری اولین دوره کانون ارزیابی

اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش، در روز 5شنبه مورخ دوم بهمن ماه 1399 برگزار خواهد شد. این دوره با هدف ارزیابی مهارت های عمومی منابع انسانی ، با استفاده از مجموعه ابزار های شبیه سازی شده از فعالیت ها و وظایف ، جهت سنجش شایستگی های شغلی مدیریتی و توسعه عملکرد و ارتقای کارشناسان برقرار می شود.