تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

دوره های آموزشی پرکاربرد ویژه سازمانها (حین خدمت)

دوره های آموزشی پرکاربرد ویژه سازمانها
(حین خدمت)

ردیف
نام دوره
1
پذیرایی و تشریفات
2
اتیکت و رفتار اجتماعی
3
مهارت های ارتباطی
4
ارتباط موثر با مشتری
5
بهداشت و ایمنی محیط کار
6
زبان انگلیسی
7
عوامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی
8
هفت مهارت ICDL
9
آیین نگارش و گزارش نویسی