تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

معرفی اساتید دوره


دکتر مصطفی ستاک


تخصص ها:
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تغییر و تحول
 • مدیریت و تئوری سازمان
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • بهینه سازی حمل و نقل و مسیریابی در زنجیره تامین
سوابق:
 • رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • عضو هیأت تحریریه مجله زنجیره تامین
 • دارای تجربه چندین پروژه مدیریت استراتژیک و اجرای آنها
 • سابقه مدیریت در سطوح مختلف سازمانی در سازمان های دولتی و خصوصی
دکتر سپیده نصیری


تخصص ها:
 • هوشمند سازی کسب و کار (هوش تجاری)
 • مدیریت بازاریابی (بازاریابی هوشمند- نورو مارکتینگ)
 • تحقیقات بازایابی (تحقیق و توسعه بازار)
 • مدیریت تبلیغات
سوابق:
 • دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
 • مشاوره مدیریت، توسعه و هوشمندسازی سیستم بازاریابی
 • مشاوره برندینگ و ارتباطات بازاریابی
 • مدیریت تحقیق و توسعه بازار
 • مدیریت ارتباط مشتریان
 • مدیریت طرح و برنامه
دکتر دنیا رحمانیتخصص ها:
 • تصمیم گیری و رویکردهای نوین حل مساله
 • تحلیل مدل های احتمالی در سیستم های کلان اقتصادی - اجتماعی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت زنجیره تامین
سوابق:
 • دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • مدیر گروه سیستم های اقتصادی -اجتماعی و مدیریت کسب و کار
 • مدیر اجرایی پروژه ارزیابی و رتبه بندی کانون
دکتر مجید رمضانتخصص ها:
 • نظام های مدیریت منابع انسانی
 • کانون های ارزیابی و توسعه مدیران
 • مباحث رفتاری (انگیزه، فرهنگ، رهبری و کار تیمی)
 • سازماندهی و طراحی ساختار
سوابق:
 • دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
 • عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه
 • مشاور حوزه منابع انسانی (سازمان اتکا و مجموعه ای از سازمان ها و صنایع)
 • عضو هیأت علمی پژوهشی مدرسه بازرگانی ماهان
دکتر امیرعباس نجفیتخصص ها:
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • بهینه سازی پرتفوی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • مهندسی مالی
سوابق:
 • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیر طرح و برنامه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • رئیس سابق دانشکده مهندسی صنایع
 • بیش از20 سال سابقه در طراحی و راهبری سیستم های مدیریت پروژه
 • عضو هیأت تحریریه تخصصی مجله شریف
دکتر رضا رمضانیانتخصص ها:
 • زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت تولید و عملیات
  تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت و تعارض
سوابق:
 • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع
 • عضوهیأت مدیره (خزانه دار) انجمن لجستیک ایران
 • رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان آتی کامپوزیت ایرانیان
 • مدیر پروژه طرح های پژوهشی ارزیابی شرکت های همکار با سازمان زیباسازی شهر تهران
 • عضوهیأت تحریره مجله
  uncertain supply chain management
دکتر سید جواد حسینی نژادتخصص ها:
 • مدلسازی ریاضی و بهینه سازی
 • زنجیره تأمین (حوزه انرژی و سلامت)
 • مدیریت استراتژیک
 • ارزیابی اقتصادی طرح ها
 • طراحی و تحلیل سیستم ها
سوابق:
 • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدیر امور اداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • مدیر پروژه بهبودعملکرد و بازطراحی فرآیندهای سازمانی در شرکت جوان استیل
 • معاون اداری-مالی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • مدیر پروژه برنامه ریزی و توسعه فرصت های سرمایه گذاری (برنامه ریزی راهبردی و ارزیابی فرآیندهای سازمانی) در شهرداری تهران
 • کارشناس سیستم ها و روش ها (سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران)
دکتر سیدحسین حسینیتخصص ها:
 • پویایی شناسی سیستم ها (ُSD)
 • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 • تفکر سیستمی
 • سیاست گذاری با استفاده از مدل سازی در سیستم های اقتصادی-اجتماعی


سوابق:
 • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
 • مدیرعامل مؤسسه آموزشی و پژوهشی سمام
 • مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی
 • کارشناس و مشاوره برنامه ریزی و استراتژی (معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، مرکز تحقیقات صدا و سیما، گروه صنعتی گلرنگ، شهرداری تهران و ...)