تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

فرم ثبت نام

  • {{value}}
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محل صدور شناسنامه را بنویسید. محل صدور شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/28
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
دین و مذهب را بنویسید. دین و مذهب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

تحصیلات دانشگاهی
رشته تحصیلی کارشناسی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی کارشناسی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی را بنویسید. دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ مدرک کارشناسی را بنویسید. تاریخ اخذ مدرک کارشناسی را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اخذ مدرک کارشناسی معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/28
رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد را بنویسید. دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد را بنویسید. تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/28
رشته تحصیلی دکتری و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی دکتری و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دانشگاه محل تحصیل مقطع دکتری را بنویسید. دانشگاه محل تحصیل مقطع دکتری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ مدرک دکتری را بنویسید. تاریخ اخذ مدرک دکتری را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اخذ مدرک دکتری معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/28

دوره های گذرانده شده
عنوان دوره آموزشی (1) را بنویسید. عنوان دوره آموزشی (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موسسه آموزشی (1) را بنویسید. موسسه آموزشی (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان دوره (1) را بنویسید. مدت زمان دوره (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ مدرک دوره (1) را بنویسید. تاریخ اخذ مدرک دوره (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عنوان دوره آموزشی (2) را بنویسید. عنوان دوره آموزشی (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موسسه آموزشی (2) را بنویسید. موسسه آموزشی (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان دوره (2) را بنویسید. مدت زمان دوره (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ مدرک دوره (2) را بنویسید. تاریخ اخذ مدرک دوره (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عنوان دوره آموزشی (3) را بنویسید. عنوان دوره آموزشی (3) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موسسه آموزشی (3) را بنویسید. موسسه آموزشی (3) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان دوره (3) را بنویسید. مدت زمان دوره (3) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ مدرک دوره (3) را بنویسید. تاریخ اخذ مدرک دوره (3) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

عنوان شغلی
عنوان شغل کنونی را بنویسید. عنوان شغل کنونی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محل اشتغال کنونی را بنویسید. محل اشتغال کنونی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان اشتغال کنونی را بنویسید. مدت زمان اشتغال کنونی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عنوان شغل قبلی (1) را بنویسید. عنوان شغل قبلی (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محل اشتغال قبلی (1) را بنویسید. محل اشتغال قبلی (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان اشتغال قبلی (1) را بنویسید. مدت زمان اشتغال قبلی (1) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عنوان شغل قبلی (2) را بنویسید. عنوان شغل قبلی (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محل اشتغال قبلی (2) را بنویسید. محل اشتغال قبلی (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان اشتغال قبلی (2) را بنویسید. مدت زمان اشتغال قبلی (2) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

آپلود فایل
عکس را انتخاب کنید.
تصویر کارت ملی را انتخاب کنید.
تصویر شناسنامه را انتخاب کنید.
فایل رزومه را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...