تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

اداری ، خدماتی و حفاظت

 عمومی ، اداری ، خدماتی و حفاظت

 • آداب معاشرت
 • فن بیان و مهارتهای ارتباطی
 • ارتباط موثر با مشتری
 • اتیکت و رفتارهای اجتماعی
 • زبان بدن
 • طرح طبقه بندی مشاغل
 • ده مهارت زندگی
 • هفت مهارت ICDL
 • دوره های عمومی(ترمیک زبان انگلیسی)
 • کمک های اولیه
 • بهداشت فردی و محیطی
 • CPR (احیای قلبی)
 • بهینه سازی عملکرد مسوولان دفاتر 
 • آیین نگارش
 • گزارش نویسی
 • انگیزش و رضایت شغلی کارکنان
 • اصول و مبانی نظافت اماکن عمومی و مراکز اداری
 • بهداشت روانی در محیط کار
 • ارگونومی(سلامت جسمانی کارکنان در محیط کار)
 • تعهد سازمانی
 • قانون کار و تامین اجتماعی
 • آشنایی با نظام پیشنهادات
 • عوامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 • حفاظت و ایمنی
 • آداب تشریفات رانندگان VIPپذیرایی و تشریفات ویژه پرسنل خدمات