تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

چشم انداز ، ماموریت و اهداف

چشم انداز

پیشرو در توسعه آموزش و پژوهش بویژه مهارتهای هتلداری و گردشگری با تمایزی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور 

ماموریت

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بویژه در رشته های هتلداری و گردشگری در حوزه آموزش های کوتاه مدت- تخصصی، با همکاری دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و رعایت استانداردهای بین المللی

اهداف                                              

 - ارتقاء خدمات هتلداری به سبک مهمان نوازی ایرانی اسلامی

- متنوع سازی و ارتقاء کیفیت خدمات

- توسعه سرمایه انسانی و فناوری

- ارتقاء برند پارسیان و افزایش سهم بازار