تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

اعضای هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی متشکل از افراد زیر هستند :

آقای دکتر حمید زادمهر
( مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره) آقای مهندس قاسم منوچهری
( عضو موظف هیئت مدیره)


خانم دکتر مهناز اکبری
(رییس هیئت مدیره)