تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

مجوز ها و افتخارات

مجوز ها ، عناوین و افتخارات :

– مجوز برگزاری دوره از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

– مجوز برگزاری دوره ICDL  از بنیاد ICDL ایران

– عضویت در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)

– دارنده گواهینامه استاندارد ISO – 10015 در آموزش

– عضویت در باشگاه گردشگری ایرانیان

– سر ارزیاب استانداردهتلداری ، پذیرایی و تشریفات

– برگزیده بهترین مرکزآموزشی از سوی سازمان میراث فرهنگی استان تهران در سال 1392

– برگزیده عملکرد مطلوب بازاریابی از سوی بنیاد ICDL ایران در خرداد 1392

– دریافت تندیس افتخار در اولین همایش طعم آفرینان برترایران

– دریافت تندیس برتر در اولین همایش جایگاه صنعت غذا و رستوران داری در توسعه صنعت گردشگری    (تیر ماه 1391)