دوره آموزشی حقوق و دستمزد توسط آقای آرش لطفی برای علاقمندان در آذرماه برگزار شد.

اهم مطالب مطرح شده در این دوره آموزشی شامل موارد زیر بوده است:

قرارداد فی مابین کارفرما و کارکنان، جمع آوری اطلاعات کارکرد، ماموریت، اضافه کاری و ... 

همچنین در پایان ماه، مباحث مربوط به چگونگی تنظیم اطلاعات در نرم افزار( جدول حقوق و دستمزد) ، تهیه لیست اطلاعات هویتی، کارکرد، مبانی محاسبات، اضافات حقوق، کسورات حقوق و خالص قابل پرداخت، تعریف اطلاعات کارکنان در سامانه بیمه و مالیات حقوق، نحوه اقدام و تهیه لیستهای مربوطه مطابق نرم افزارهای بیمه و مالیات آموزش داده شد.

 برای ثبت نام در دوره های آموزشی در زمینه حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات و کلیه دوره های مرتبط در این زمینه، با ما با شماره تماس 2720-021 در ارتباط باشید.