دانش آموخته ی گرامی، حداقل زمان لازم برای صدور دانشنامه  شش ماه  تا  یکسال پس از صدور گواهی موقت (تاریخ درج شده زیر عکس مدرک) می باشد:- برای پیگیری صدور اصل دانشنامه به سامانه  هم آوا  قسمت استعلام الکترونیک مدارک دانش آموختگان مراجعه نمائید.  *  در صورت آماده بودن دانشنامه با مدارک ذیل به دفاتر  پست  محل سکونت خود  مراجعه نمائید.
-اصل گواهینامه موقت (در صورت مفقود شدن اصل گواهینامه ارائه  اصل فرم  استشهاد  محلی  با تایید دفتر  اسناد رسمی  و تعهدنامه  از سمت دانش آموخته الزامی است .)-فرم استشهاد  محلی  و تعهد نامه در سایت موجود است.
- دو  قطعه عکس 4*3 زمینه سفید غیر اسکن  (خواهران با حجاب کامل)- همراه  داشتن اصل و تصویر دانشنامه کاردانی   برای  دانشجویان  فارغ التحصیل  کارشناسی  مدارک  اختصاصی ویژه برادران-کپی  کارت  پایان خدمت و  یا کپی  کارت معافیت برای آقایان فارغ التحصیلان-اصل گواهی اشتغال به  تحصیل  دارای  اعتبار  با دارا بودن  معافیت  تحصیلی در مدت  اعتبار آن ( صرفا برای  تحویل گرفتن مدرک  تحصیلی مقطع  قبلی)

آدرس دفاتر پستی دولتی جهت مراجعه دانش آموختگان ).xlsx

فرایند تحویل دانشنامه از طریق شرکت پست .pdf