در تاریخ 1400/9/5 دوره آموزشی آشنایی با اصول کلی ایمنی و بهداشت در هتل ها درمحل شرکت آموزش برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره، آشنایی کلی با الزامات ملی و همچنین اقدامات لازم جهت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و مهمانان می باشد.

این دوره یکی از سرفصل های دوره مدیریت تاسیسات گردشگری است، که ضمن آشنایی شرکت کنندگان با اصول کلی حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان و مهمانان در واحد های مختلف اقامتی و راههای کنترلی و اقدامات پیشگیرانه مرتبط با اصول کلی ارگونومی کارکنان هتل‌داری و همچنین مدیریت شرایط اضطراری تشریح گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 021-2720 تماس حاصل فرمائید.