روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آبانماه جلسه ای با حضور رئیس محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه جناب آقای قره شیخلو و مدیران محترم هر دو مجموعه در محل شرکت آموزش برگزار گردید.

در این جلسه موضوعاتی پیرامون همکاری مشترک بین شرکت آموزش و سازمان اوقاف درخصوص برگزاری مسابقات و رویدادهای قرآنی در سطح ملی و بین المللی مطرح شد.این جلسه در نهایت با رضایت طرفین مبنی بر مشخص نمودن جلسات بعدی به پایان رسید.