شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد در راستای ارتقا علمی و عملی پرسنل حفاظت فیزیکی، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی ضمن خدمت این نیروها، اقدام نمود. عناوین دوره ها به شرح ذیل می باشد :

  1. کمک های اولیه ، امداد و نجات
  2. اطفا حریق
  3. انواع نگارشات
  4. آسیب های شغلی
  5. دانستنی های حقوقی
  6. افراد مظنون و مشکوک
  7. گشت و مراقبت ، حفظ صحنه جرم

این شرکت آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های تخصصی ضمن خدمت نیروهای حفاظت فیزیکی با استفاده از اساتید و مدرسین مجرب پلیس عملیات تهران بزرگ، اعلام می دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 2720-021 تماس حاصل فرمائید.