این دوره در روز پنجشنبه 4 آذر ماه 1400 در محل شرکت آموزش برای مدیران،کارشناسان و افراد علاقمند برگزار گردید، در این دوره خانم فرزین مباحثی مانند تامین نظافت و راحتی هتل و سایر مهارتهای مورد نیاز را تدریس نمودند.

صنعت هتلداری به عنوان یکی از ارکان و زیرساختهای اصلی گردشگری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص میدهد. در دنیای امروز هتلها، دیگر مکانی فقط برای اقامت و گذراندن یک شب در جایی بعد از خانه,نیستند.مهمانان این روزهای هتل با هدف و برنامه ریزی خاص اقدام به اقامت در یک هتل خاص با خدمات خاص می نمایند. دقیقا اینجاست که بخش خانه داری اهمیت ویژه خود را آشکار میسازد و می تواند وظایف خود را طوری انجام دهد که اسباب وابستگی و تعلق خاطر مهمانان نسبت به هتل در حد کمال خواهد شد.

در درجه اول رفاه و آسایش مهمان هتل در گرو رضایت از خدمات اتاق می باشد بنابراین سازماندهی و برنامه ریزی برای بخش خانه داری و کارکنان آن امر حیاتی به شمار می آید و نیروی انسانی شاغل در این بخش بایستی دارای تحصیلات مرتبط و مجرب نسبت به فضای کار باشند. تا آنچه مدنظر مهمان است حاصل گردد.