دوره مدیریت تاسیسات گردشگری هم اکنون در حال برگزاری است. این دوره طی 172 ساعت در طول 3 ماه طراحی و از ابتدای آبان ماه 1400 آغاز شده است.

اهم مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی به شرح زیر میباشد:

 • شناخت صنعت گردشگری
 • آشنایی با خدمات اقامتی و عوامل پشتیبان آن
 • آگاهی از اصول مدیریت و سرپرستی بخش های عملیاتی در صنعت مهمان نوازی نظیر پذیرش، خانه داری، غذا و نوشیدنی و ....
 • اشراف بر قوانین و مقررات حاکم بر صنعت گردشگری
 • نگاهی نو به ارایه های تاثیر گذار در صنعت مهمان نوازی
 • تحول نگرش مخاطبان در خصوص ابعاد و زوایای متنوع و جذاب صنعت گردشگری 

 مخاطبان این دوره کارمندان هتل ها و مراکز اقامتی، آژانس های گردشگری و افراد علاقه مند به فعالیت در  سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی صنعت گردشگری هستند.

مدرسین دوره:

 • آقای دکتر میرشاهزاده (آرایه های داخلی هتل، قوانین و مقررات هتل، شناخت صنعت هتلداری)
 • آقای قندهاری (زبان انگلیسی هتل)
 • خانم فرزین (مدیریت و نظارت خانه داری)
 • آقای رهبر(مدیریت و نظارت بر بخش مالی و اداری هتل)
 • آقای مردانی (قوانین و مقررات و ضوابط هتل)
 • آقای صلحی (ایمنی و بهداشت فرد و محیط)
 • خانم مخبریان(مهارت فردی و ارتباطی)
 • آقای عشقی پور(مدیریت کیفیت و بازاریابی هتل)

برای ثبت نام در دوره های آتی مدیریت تاسیسات گردشگری و یا برگزاری این دوره آموزشی به صورت اختصاصی در سازمان شما، با شماره های 2720-021 و 22344517-021 با ما در تماس باشید.