زمان برگزاری دوره: روزهای پنجشنبه و جمعه

مدت دوره: 80 ساعت

شهریه دوره: 25.000.000 ريال

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

021-2720

22344517