روز یکشنبه مورخ 16 آبانماه در محل شرکت آموزش جلسه شورای فرهنگی برگزار گردید.

 در ابتدا جلسه با ارائه توضیحاتی درخصوص فعالیت های فرهنگی شرکت آموزش درخصوص کارکنان شروع و سپس دکتر زادمهر مدیرعامل شرکت ضمن مروری بر اقدامات صورت گرفته این شرکت در راستای ترویج و توسعه فرهنگی در سطح کلان تر که با هم افزایی هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به همراه بود (از جمله برگزاری دوره های سبک زندگی ویژه کلیه پرسنل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سیاحتی)، به بیان مطالبی پرداختند، که این امر با استقبال اعضای محترم معاونت فرهنگی بنیاد مواجه شد و ضمن اعلام رضایت از تغییرات صورت گرفته و تشکر از گامهای موثر برداشته شده در نحوه فعالیت های فرهنگی شرکت، از پیاده سازی و برگزاری این دوره ها در سایر مجموعه های بنیادی توسط این شرکت استقبال و جهت همکاری اعلام آمادگی نمودند.