صبح روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه، نخستین جلسه کارگروه HSE با حضور نمایندگان:

- شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

- شرکت هتل های پارسیان

- شرکت خدمات دریایی و بندری سینا

- مشاوران شرکت آموزش

با هدف تدوین برنامه های عملیاتی حوزه HSE در راستای ارتقای شاخص های این حوزه در شرکت های تابعه هلدینگ برگزار گردید.