جلسه مجمع با حضور نمایندگان سهامداران، نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت، اعضاء هیئت مدیره ، مدیرعامل، مدیر آموزش و پژوهش، مدیر مالی، مدیر بازاریابی و مدیر حراست شرکت با موضوعات ذیل برگزار گردید ؛

1-استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 1399

3-انتخاب اعضاء هیئت مدیره

4-تصویب بودجه سال مالی جاری و تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

در این جلسه مقایسه ای از عملکرد شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ مطرح گردید و علی رغم کاهش درآمد شرکت به دلیل شرایط کرونا رضایت نسبی از عملکرد شرکت در سال ۹۹ به دلیل اقدامات زیرساختی بیان شد و همچنین نماینده محترم بنیاد مستضعفان در مجمع نسبت به توسعه روند فعلی در اقدامات زیرساختی و بویژه توسعه دوره های آموزشی مجازی تاکید نمود.

جلسه با ختم صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی قبولی طاعات به پایان رسید.