ارائه خدمات تخصصی - بازی محور برای مجموعه های آموزشی و تربیتی

تاریخ برگزاری 15 شهریورماه تا 25 مهرماه

برای ثبت نام و هماهنگی اختصاص فضای نمایشگاهی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شماره تماس: 2720-021