اولین جلسه دوره آموزشی پروتکل های تشریفات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ در محل سالن جلسات شرکت آموزش گردشگران بنیاد برگزار گردید. این دوره با حضور جناب آقای مهندس پورتقی (مدیرعامل محترم هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان) و جمعی از مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ برگزار شد که طی آن مدرس محترم دوره (جناب آقای سروش پور) به بیان مقدمات و اصول پایه ای پروتکل های تشریفات پرداخته و ضمن ایجاد فضای کارگاهی ، مطالب را به صورت ملموس ارائه نمودند. این دوره کارگاهی که با استقبال مدیران عامل بزرگترین هلدینگ گردشگری کشور مواجه شد، از جمله دوره های پردرخواست شرکت گردشگران بنیاد می باشد و تا کنون صدها دوره برای شرکت های خصوصی و نهادهای عمومی و دولتی با این موضوع در طی سالیان گذشته برگزار گردیده است.

لازم به ذکر است شرکت آموزش گردشگران بنیاد با تولی گری مرکز آموزش علمی و کاربردی گردشگران بنیاد در سال های گذشته نقش برجسته ای در تربیت نیروهای خبره حوزه تشریفات با بهره گیری از اساتید مجرب خود داشته است و همواره محل مراجعه نهادها و شرکت های مختلف جهت برگزاری دوره های آموزشی و خدمات مشاوره ای در این حوزه بوده است.