🔊آموزش بازاریابی و رشد در اینستاگرام
️ویژه صنعت گردشگری

به همراه یک جلسه مشاوره اختصاصی اینستاگرام ویژه شرکت کنندگان به مبلغ 150.000 تومان
کد تخفیف استفاده از مشاوره اختصاصی به ارزش 100.000 تومان: bonyad (تعداد محدود)

برای ثبت نام رایگان روی لینک زیر کلیک کنید:
https://zaya.io/grh5k