دکتر زاهد شفیعی مدیر کل مطالعات و آموزش گردشگری و مهندس سید جواد موسوی مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور در محل شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد، ضمن بازدید از بخشهای مختلف شرکت آموزش گردشگران بنیاد، جلسه مشترکی با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار نمودند.

در این جلسه دکتر زادمهر مدیر عامل شرکت، ضمن عرض خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور ایشان در شرکت آموزش، با برشمردن توانمندیها و امکانات شرکت آموزش و نیز شرکت (هلدینگ) سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و شرکتهای تابعه آن، در خصوص اقدامات و برنامه های آتی شرکت از جمله ارائه خدمات آموزشی مطالعاتی و مشاوره ای، اقدامات در زمینه ارزیابی و تطبیق تأسیسات گردشگری، راه اندازی مراکز نو آوری و خلاقیت در زمینه گردشگری و هتلداری، راه اندازی دوره آموزشی MBA گردشگری با همکاری وزارت میراث و سایر اقدامات در دست اجرا، توضیحاتی ارائه نموده و درخواست کردند زمینه های همکاری مشترک فی مابین وزارت میراث و بنیاد مستضعفان با محوریت شرکت آموزش توسعه یابد.

در ادامه جلسه نیز دکتر شفیعی و مهندس موسوی با بیان اینکه ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه همکاریهای مشترک فی ما بین بنیاد مستضعفان و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در زمینه های گردشگری وجود دارد، خواستار آن شدند تا با برگزاری جلسات و اجرای فعالیتها و برنامه های مختلف، مجموعه ها و شرکتهای تحت پوشش بنیاد با زمینه های مرتبط، به ویژه شرکت آموزش گردشگران بنیاد، به عنوان بازوی علمی و مطالعاتی، نقش بیشتر و موثر تری را در این زمینه ایفا نمایند. 

لازم به ذکر است این بازدید به درخواست شرکت آموزش در جلسات حضوری که با آقای دکتر شفیعی و مهندس موسوی برگزار شده بود انجام شد.