تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

بایگانی نوشته‌ها


حضور مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شرکت آموزش

حضور مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شرکت آموزش

دکتر زاهد شفیعی مدیر کل مطالعات و آموزش گردشگری و مهندس سید جواد موسوی مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شرکت آموزش گردشگران بنیاد حضور یافتند.