دکتر زادمهر مدیر عامل و مهندس منوچهری عضو هیئت مدیره شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد، با حضور در دفتر مهندس ابوطالبی، مدیر کل جدید هتل بین المللی آزادی، انتصاب ایشان در این جایگاه را تبریک گفتند.

در این نشست آقای دکتر زادمهر، ضمن اشاره به سوابق مدیریتی و آموزشی مهندس ابوطالبی، از انتصاب شایسته ایشان ابراز خرسندی نموده و بیان داشتند، شرکت آموزش آمادگی خود را برای همکاری مشترک اعلام نمود.

مدیر کل جدید هتل آزادی نیز ضمن تشکر از حضور مدیران شرکت آموزش، بیان نمود جایگاه شرکت آموزش به لحاظ مباحث تخصصی و مطالعاتی در سطح کشور بسیار مهم و با اهمیت است و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای موضوعات و زمینه های گردشگری و هتلداری در سطح کشور و هلدینگ سیاحتی ایفا نماید.

ایشان پیشنهاد کردند با توجه به شرایط حاضر و حمایت شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان اعتباری در اختیار شرکت آموزش قرار گیرد تا از طریق آن موضوعات آموزشی و مطالعاتی برای هتلهای تابعه انجام پذیرد.

در پایان این جلسه مقرر شد به منظور کمک به فرآیند بازاریابی دیجیتال در هتل آزادی، از طریق شرکت آموزش اقداماتی صورت پذیرد.