در راستای افزایش سطح همکاری های مشترک جلسه هماهنگ با حضور مهندس جواد تاجیک مدیر کل مجموعه پارسیان جماران و آقای ریانی از همکاران ایشان و دکتر حمید زادمهر مدیر عامل و مهندس قاسم منوچهری عضو هیئت مدیره و مدیر واحد آموزش و پژوهش شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد، در محل دفتر مدیر عامل شرکت آموزش، برگزار شد.

در این جلسه که با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای مجموعه پارسیان جماران به ویژه در زمینه های فرهنگی، برگزار شد، دکتر زادمهر با بیان اینکه ظرفیتهای بسیار خوبی در مجموعه جماران وجود دارد، که شرکت آموزش با هدف کمک به استفاده بهتر از این ظرفیتها، می تواند، خدمات آموزشی، مشاوره ای و مطالعاتی به مجموعه جماران ارائه نماید.

دکتر زادمهر همچنین بیان داشت که مجموعه های مختلفی از گروههای دانش بنیان با رویکردهای فرهنگی تربیتی با شرکت آموزش همکاری دارند که در صورت موافقت مدیریت مجموعه جماران می توانند به ارائه خدمات در این زمینه، اقدام نمایند.

در ادامه جلسه مهندس تاجیک مدیر کل مجموعه فرهنگی تفریحی پارسیان جماران، ضمن اشاره به ظرفیتهای بسیاری که در این مجموعه وجود دارد بیان داشتند تاکنون طرحهای متعددی در زمینه های مختلف با رویکرد فرهنگی تربیتی برای استفاده از این ظرفیتها نوشته و برنامه ریزی شده، که بعضی از آنها پس از طی مراحل قانونی و اداری در حال انجام است.

ایشان ابراز امیدواری کرد، با ایجاد و توسعه زمینه های همکاری مشترک مجموعه جماران و شرکت آموزش، با هدایت هلدینگ سیاحتی و مراکز گردشگری پارسیان، شاهد پیشرفت بیشتر برنامه ها به ویژه اقدامات و فعالیتهای با رویکرد فرهنگی باشیم.