📌دور اول آموزش‌های توانمندسازی نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت های تابعه هلدینگ سیاحتی در مباحث تئوريک و عملیاتی از روز سه شنبه مورخ ۲۲ تیرماه لغایت تا پایان روز جمعه ۲۵ تیرماه با برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه، امداد و نجات در مجموعه تفریحی _ ورزشی ارم سبز آغاز گردید.
🔻هدف از برگزاری این دوره ها افزایش سطح دانش و توانمندسازی پرسنل حفاظت فیزیکی می باشد که از طریق نیازسنجی انجام شده در حراست هلدینگ و با مشارکت شرکت آموزش و همکاری اساتید مرکز فرماندهی یگان ویژه ،حراست صورت گرفت و برگزاری این دوره ها بصورت مستمر ادامه دارد.
🔻 در پایان نیز شرکت کنندگان از امکانات تفریحی مجموعه ارم سبز استفاده نمودند.