ظهر روز یکشنبه مورخ 15 فروردین ماه 1400 آئین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک راه اندازی Hotel School بین مدیران عامل هتل پارسیان اوین (آقای مهندس علی عسکری) و شرکت آموزش (آقای دکتر زادمهر) در هتل پارسیان اوین صورت پذیرفت.

در این جلسه هر دو مدیر ضمن تاکید نسبت به رعایت اسناد بالادستی مبنی بر لزوم هم افزایی بین شرکت ها، درخصوص توسعه همکاری در زمینه های آموزشی مرتبط با حوزه هتلداری و گردشگری و اهمیت گذراندن دوره کارورزی و کارآموزی فراگیران در هتل سخنرانی نموده و همچنین دکتر زادمهر در راستای راه اندازی این مرکز درخصوص فعالیت های آموزشی مورد تایید سازمان گردشگری از جمله mba گردشگری و ... نیز مطالبی را مطرح نمودند و پس از آن جناب آقای علی عسکری ساختمان آموزشگاه هتلداری را به آقای زادمهر واگذار کردند.