برگزاری همزمان دوره Spss بصورت حضوری و مجازی

 ویژه مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت های تابعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان مورخ 3 اسفندماه 99 در هتل پارسیان استقلال