آشنایی  با حوزه  صنعت  هتلداری  و گردشگری 

مدیریت عمومی هتل به مدت 172 ساعت شهریه 14.000.000ریال برای هر نفر

مدیریت تخصصی هتل به مدت 140 ساعت شهریه 16.100.000ریال برای هر نفر

ارائه گواهی معتبر از وزارت میراث فرهنگی

جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره تماس : 22344517-021 سرکار خانم محبی