این کارگاه آموزشی که در آبان ماه 1400 اجرا شد، در قالب یک تور آموزشی و همراه با فعالیت های سرگرمی در مجموعه چمران برگزار شد تا با ارتقاء اثربخشی آموزش، تجربه به یادماندنی را برای همکاران ویزیتور شرکت بهنوش ایجاد نماید.

مطالب ذکر شده در بخش آموزش این دوره عبارتست از:

جایگاه ویزیتور در سلسله مراتب فروش ، اهمیت رفتار ویزیتور و پخش در فروش پایدار شرکت ،تکنیک اصلی فروش در ویزیتوری ، 

تفاوت تکنیک و تاکتیک ،تاکتیکهای ویزیتوری موفق ،ارتباط رفتارو اتیکت رفتاری  ، جلب نظر مشتری، ایجاد مشتری وفادار (LOYALT) 

و ایجاد وفاداری در برند (Brand Loyality)

 برای ثبت نام در دوره های آموزشی در زمینه بازاریابی و فروش و یا برگزاری دوره ها و تورهای آموزشی به صورت اختصاصی برای سازمان شما، با ما با شماره تماس 2720-021 در ارتباط باشید.