به گزارش هتل‌نیوز،  رئیس جامعه هتلداران ایران اعلام کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از  شیوع کرونا، برخی از هتلداران و مالکان هتل‌ درخواست فروش یا تغییر کاربری  هتل‌ها را داشته‌اند.

"جمشید  حمزه‌زاده" اظهار داشت: بیشترین درخواست تغییر کاربری برای تبدیل هتل‌ها به  واحدهای مسکونی و اداری بوده که وزیر گردشگری تاکنون با هیچ موردی در این  زمینه موافقت نکرده است.

وی تصریح کرد: هر چند که هتل‌ها مالک خصوصی دارند ولی تغییر کاربری آنها طبق مصوبات باید حتماً با تأیید وزیر گردشگری انجام گیرد.