رییس جامعه هتلداران خراسان جنوبی گفت: تنها سه هتل در این استان دایر هستند و بقیه هتل‌ها تعطیل‌اند.

سیدمحمد آذرکار در گفت‌وگو با سایت جامعه هتلداران ایران عنوان کرد: وعده‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی داده شده، هیچ کدام تاکنون عملیاتی نشده است. از این نظر وضعیت استان خراسان جنوبی مانند سایر استان‌هاست و هیچ بهره‌ای از وعده‌های داده شده نبرده است.

او در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان هتل‌های تعطیل شده گفت: تنها برای سه ماه اول مبالغی به صورت نصفه و نیمه پرداخت شد اما بعد از اردیبهشت برای کسانی که ما آنها را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده بودیم، هیچ کاری انجام نشده است.

رییس جامعه هتلداران خراسان جنوبی به موضوع معوق شدن اقساط بانکی تسهیلات دریافتی هتل‌ها هم اشاره کرد و توضیح داد: بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کردیم، معوق شده و ما از طرف بانک‌ها تحت فشار هستیم. برای تمدید و انتقال سررسیدقسط‌های آن چند ماه اول کرونا به پایان دوره سر باززدند و همان برای هتل‌ها مشکل‌ساز شده است. برای ماه‌های بعد از آن هم که مدام فشار و نامه‌نگاری و ... بود و بار مضاعف بر روی دوش هتلداران که سخت‌ترین دوران کاری خود را بعد از شیوع کرونا سپری می‌کنند.