زنجیره تامین خدمات گردشگری با فاجعه مواجه شده است

  • در سطح بین‌المللی شاهد ریزش ۶۵ درصدی حجم سفرها بوده‌ایم که احتمال افزایش آن نیز به طور جدی وجود دارد.
  • کشورهای  مختلف اقداماتی را برای بازگشایی‌ها و به جریان انداختن مجدد گردشگری  انجام داده‌اند اما تمامی مدیران صنعت گردشگری دچار تردید هستند.
  • بر اساس اعلام دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، ۵۳ درصد کشورها روند تسهیل‌گری در زمینه گردشگری را آغاز کرده‌اند.
  • از سوی دیگر تاکنون فقط ۳ کشور در سطح دنیا به طور کامل پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها را حذف کرده‌اند.