این دوره توسط آقای دکتر سید امیر هاشمی، استاد دانشگاه، نویسنده و مشاور مدیریت تدریس گردید و محتوای آموزشی را در سه بخش ارائه کردند. 

بخش اول دربردارنده کلیات و مبانی گزارش نویسی، برنامه‌ریزی و تدوین گزارش و مدلسازی گزارش های سازمانی بود.

در بخش دوم مهارت های جمع آوری داده های گزارش، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه آموزش داده شد.

و در بخش سوم محتوای آموزشی در قالب سه موضوع زیر مطرح شد.

 ۱) ساختار گزارش و مهارت تدوین 

۲) عینی سازی گزارش 

۳) مهارت های ارائه گزارش های سازمانی

این دوره آموزشی در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار گردید و فراگیران با ارائه یک کار عملی ارزیابی شدند.

 برای ثبت نام در دوره آموزشی مهارت‌های گزارش نویسی سازمانی به صورت اختصاصی برای سازمان شما، با ما با شماره تماس 2720-021 در ارتباط باشید.