📌روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹جلسه فنی و محتوایی توسعه سوپر اپلیکیشن جامع خدمات دهی در حوزه گردشگری با محوریت شرکت آموزش در محل این شرکت برگزار شد.
🔻این نشست با حضور آقایان جعفری مدیر it هلدینگ،  زادمهر مدیرعامل شرکت آموزش، خزایی نیا مدیر آی تی شرکت هتل ها و جمعی از نخبگان، کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار گردید.
🔻در این نشست در خصوص نحوه طراحی، تولید، پیاده سازی و پشتیبانی اپلیکیشن گردشگری بحث و تبادل نظر شد.
🔻همچنین در خصوص شیوه  پیاده سازی رزرو آنلاین هتل ها، پروازها، قطار و اتوبوس و همچنین رزرو تورهای داخلی و اماکن گردشگری، کیف پول، سیستم تخفیفات، باشگاه مشتریان، توریسم سلامت و کارت سخاوت بحث و تبادل نظر شد.