معاون گردشگری گفت: «تلاش کردیم تا نظرات تمام دستگاه‌هایی که در بعد  سفرهای خارجی به این موضوع مرتبط هستند، شنیده شود. پروتکل جامعی را نیز با  نظر همه دستگاه‌هایی که متولی یا مرتبط با سفر بین‌الملل هستند، جویا شدیم  و به این منظور پیش‌نویسی را در اختیار وزارت بهداشت به عنوان دبیرخانه  ستاد ملی بیماری کرونا قرار دادیم که با ابلاغ و تصویب آن موضوع سفرهای بین  المللی هم در چارچوبی که مشخص شده انجام شود.»