به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد دوره مربیگری به مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ با تدریس جناب آقای مهندس پورتقی برای مدیران عامل شرکت های هلدینگ سیاحتی در محل هتل پارسیان آزادی تهران برگزار گردید.