جناب آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و 

                              جناب آقای شالبافیان معاون وزیر محترم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

                                                         در بازدید از غرفه شرکت آموزش


                                            جناب آقای دکتر یوسفی وزیر سابق آموزش و پرورش

                                                      در بازدید از غرفه شرکت آموزش

           جناب آقای جانفشان رییس اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران

                                                      در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                    جناب آقای مهندس پور تقی مدیر عامل محترم هلدینگ گردشگری و مراکز تفریحی پارسیان

                                                     در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                 جناب آقای دکتر قاسمی مدیرکل آموزش های وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

             سرکار خانم دکتر قربانی معاون مدیرکل آموزش های وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

                                                      در بازدید از غرفه شرکت آموزش

            جناب آقای امیرپویان رفیعی شاد مدیرعامل شرکت آیتو و رییس انجمن صنفی آژانس داران تهران

                                                      در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                     جناب آقای دکتر ارمی مشاور ریاست بنیاد مستضعفان در حوزه گردشگری

                                                    در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                                     جناب آقای بهزاد چنارانی مدیرکل هتل پارسیان انقلاب تهران

                                                    در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                                            جناب آقای نبی لو مدیرعامل مجموعه جماران

               جناب آقای کیوان احمدی نایب رییس جامعه هتلداران استان هرمزگان و مدیرعامل هتل صدف

                                                    در بازدید از غرفه شرکت آموزش

        جناب آقای ابریشم کش مدیرعامل اسبق هتل پارسیان استقلال و مولف کتاب مدیریت هزینه غذا و نوشابه

                                 جناب آقای عباس واحد مولف کتاب مدیریت هزینه غذا و نوشابه

                                                     در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                      جناب آقای مهندس باقری مدیر کمیته گردشگری وزارت آموزش و پرورش

                                                    در بازدید از غرفه شرکت آموزش

                              نمایندگان نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا به همراه آقای دکتر گنزالس

                                                      در بازدید از غرفه شرکت آموزش

 عکس دانشجویان انجمن های رشته گردشگری دانشگاه های کشور با جناب آقای پورتقی مدیرعامل هلدینگ گردشگری و مراکز تفریحی پارسیان و هیئت همراه