به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، آخرین جلسه دوره "مدیریت عملکرد" برای مدیران و مسئولین اداری و منابع انسانی شرکت‌های تابعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان امروز دوشنبه، 30 مردادماه در هتل پارسیان اوین به صورت کارگاهی برگزار گردید. این دوره که از دوم مردادماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی به طور همزمان برنامه‌ریزی شده بود، با مشارکت اساتید مختلف در طول دوره، به سرانجام رسید.