در این دوره که در دو روز سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 مرداد ماه برگزار گردید، دانش پژوهان که از پرسنل شرکت های آیتو و پرسپولیس بودند تحت نظر دکتر رفیعی شاد و دکتر هنرمند اقدام به رفع اشکال و تمرین سوالات پر تکرار سالهای گذشته و تاکید بر نکات مهم و کلیدی مباحث در قالب آمادگی برای آزمون کردند.