شرکت آموزش گردشگران بنیاد در نظر دارد جهت مرکز پاسخگویی افراد واجد شرایط ذیل را استخدام‌نماید:

*آشنا به محیط های هتل‌داری و گردشگری

*مسلط به کاربری کامپیوتر و تایپ

*دارای روحیه پاسخگویی و پشتیبانی خدمات

*امکان کار در شیفت های کاری مختلف و روزهای تعطیل

*حقوق و مزایا وزارت کار

علاقمندان می توانند رزومه کاری خود را تا تاریخ ۹۹/۷/۱۵ به آدرس ایمیل:    job@instroct.ac.ir ارسال نمایند