شرکت آموزش ، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد در نظر دارد نسبت به فروش اموال غیر مصرفی و ضایعات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

ردیف
موضوع
نوبت برگزاری
1
فروش اقلام ضایعات و اثاثیه منصوبات
نوبت دوم

 * از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/09/15 تا تاریخ 1400/09/23 در ساعات اداری 9 تا 15 (به استثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس: بزرگراه شهید چمران ـ تقاطع یادگار امام ـ ضلع جنوب شرقی هتل اوین ـ خیابان شهید نوراللهی ـ مجموعه سبز هتل اوین تلفن : 2720-021

* آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/09/23 می باشد.

* تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 می باشد.

* هزینه دریافت اسناد مبلغ 000ر500 ریال می باشد.

* قابل ذکر است که بخشی از اموال مورد مزایده در محل شرکت واقع در آدرس مندرج در آگهی و بخشی نیز در آدرس ذیل مستقر می‌باشد:

نیاوران – بعد از سه راه یاسر – کوچه راد – پلاک 8

* مبلغ تعیین شده جهت سپرده مزایده، 200,000,000 ریال می‌باشد.

* شایان ذکر است، کلیه اموال به صورت یکجا در قالب مزایده به فروش رسیده و امکان تفکیک اقلام میسر نمی‌باشد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2720-021 تماس حاصل نمایید.