شرکت آموزش گردشگران بنیاد دوره آشپزی ملل را مورخ اول آبان ماه واقع در هتل پارسیان اوین شروع نمود.

 این دوره 60 ساعت و به مدت 5 هفته پنج شنبه و جمعه ها برگزار می گردد. از مزایای این دوره ورکشاپ بودن آن است و هنرجویان می توانند همراه با استاد مربوطه در کارها همراهی و چنانچه مشکلی داشته باشند می توانند اشکال یابی نمایند و توضیحات کافی از استاد مربوطه دریافت کنند. این دوره شامل :

  1. کباب های ایرانی به مدت 8 ساعت
  2. کباب های ملل به مدت 8 ساعت
  3. صبحانه ملل به مدت 8 ساعت
  4. آشپزی مدیترانه به مدت 12ساعت
  5. آشپزی فرانسوی به مدت 12 ساعت
  6. آشپزی ایتالیایی به مدت 12 ساعت

ضمن اینکه علاقمندان می توانند این دوره را هم بصورت پک کامل حضور داشته باشند و هم می توانند بصورت تک دوره از آن استفاده کنند و گواهی پایان دوره بگیرند. تمامی گواهی ها مورد تایید وزارت دادگستری می باشد و قابل به ترجمه نیز هست.