رئیس بنیاد مستضعفان طی احکام جداگانه‌ای، معاونان جدید اقتصادی، برنامه ریزی و امور مجامع و همچنین رئیس حوزه ریاست را منصوب کرد.   

به  گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، سید پرویز فتاح در احکام جداگانه ای  «معاون اقتصادی»، «معاون برنامه ریزی و امور مجامع» و همچنین «رئیس حوزه  ریاست بنیاد مستضعفان» را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس بنیاد مستضعفان محمد پیرعلی را به عنوان معاون  برنامه‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان منصوب کرد و با این حکم، وی  جایگزین خسرو مختاری شد.

همچنین در حکمی از سوی رئیس بنیاد مستضعفان، سید محمد اتابک که پیش از  این عهده دار مدیریت هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس از هلدینگ های زیرمجموعه  بنیاد بود، به عنوان معاون جدید اقتصادی بنیاد مستضعفان منصوب شد و  محمدعلی یزدانجو، معاون سابق اقتصادی بنیاد را در سِمت مشاور عالی رئیس  بنیاد مستضعفان منصوب کرد.

به گزارش بنیاد مستضعفان، پرویز فتاح با صدور حکم دیگری، محمد رسول  عاصمی را به عنوان رئیس جدید حوزه ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کرد.