به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، روز یکشنبه 1402/05/22 همکاران مجموعه پاسخگویی 2720 طی بازدیدی از کارخانه و شرکت زمزم، ضمن آشنایی با روند تولید محصولات با همکاران  کنترل کیفیت ، بازرسی و .... آشنا شدند. در طی این بازدید نیز جلسه آموزشی کوتاهی در جهت بهبود پاسخگویی و تکریم مشتری برگزار گردید.