" نشست دوستانه با نمایندگان موسسه آموزشی گردشگری و مدیریت هتلداری پنجاب"به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، مدیرعامل این شرکت در حاشیه همایش Bridging Cultures بین ایران و پاکستان با سعید احمد -مدیرعامل موسسه آموزشی گردشگری و مدیریت هتلداری پنجاب- نشست دوستانه‌ای با موضوع گسترش همکاری در زمینه آموزش‌های گردشگری داشتند. طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه، 15 الی 17 مردادماه؛ هیئتی متشکل از وزارت گردشگری کشور با حضور جناب آقای ضرغامی -وزیر محترم گردشگری-، نمایندگان تعدادی از آژانس‌های مسافرتی ایران، مدیران عامل شرکت هتل‌های پارسیان و شرکت آموزش گردشگران بنیاد و آژانس مسافرتی آیتو با حضور در پاکستان، میهمان وزارت گردشگری این کشور بودند. این همایش که با هدف توسعه ارتباطات فرهنگی با محوریت گردشگری برگزار شده بود، دیدارهای دو و چندچانبه‌ای را در حاشیه خود به همراه داشت. عمده این نشست‌ها با موضوع همسان‌سازی آموزش‌ها در زمینه مدیریت هتلداری و گردشگری شکل گرفت و طرفین بر لزوم گسترش همکاری در این زمینه تاکید کردند.