به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، سومین جلسه دوره مدیریت عملکرد امروز دوشنبه، مورخ 16 مرداد ماه با حضور مدیران و مسئولین اداری و منابع انسانی شرکت‌های تابعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در محل شرکت آموزش گردشگران بنیاد برگزار گردید. دانش‌پذیران این دوره که به صورت حضوری و آنلاین در جلسه مشارکت داشته‌اند، امروز میزبان رئیس اداره مدیریت عملکرد همراه اول به عنوان مدرس بودند.