برنامه نیمسال #تابستان مقطع #کارشناسی
(دانشجوی گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

*دقت فرمایید درس کارورزی 2  صرفا برای دانشجویان فارغ التحصیل و  یا  دانشجویانی که در نیم سال مهر ماه 1402 فارغ التحصیل خواهند شد، قابل اخذ می باشد.

** دانشجویان گرامی دروس انسان در اسلام ، انقلاب اسلامی و تاریخ تحلیلی صدر اسلام دروس گروه معارف هستند و دانشجویان مجاز به اخذ همزمان این دو درس نمی باشند. صرفا دانشجویانی که قبلا این دروس را اخذ کرده اند و نمره قبولی نگرفته اند و یا دانشجویانی که در نیم سال تابستان فارغ التحصیل هستند مجاز به اخذ دو درس همزمان گروه معارف می باشند.
 ***دانشجویانی که قبلا درس اندیشه اسلامی2 را گذرانده اند نباید درس انسان در اسلام اخذ کنند.
***دانشجویانی که قبلا درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اخذ کرده اند نباید درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام را اخذ نمایند.

*** دانشجویان مجاز به اخذ دروس تخصصی در نیم سال تابستان نمی باشند، مگر اینکه قبلا درس را اخذ کرده باشد و مردود شده باشند و یا با اخذ آن درس فارغ التحصیل شوند.

ساعت برگزاری کلاس ها مطابق این برنامه می باشد.