شرکت آموزش گردشگران بنیاد با همکاری سرای محلات دوره های آموزشی :

  •  آشپزی ایرانی و ملل
  •  قنادی
  •  کافی شاپ
  • هتلداری و گردشگری 
  • میزابانی و تشریفات
  • مدیریت رستوران

کلاسها به صورت عملی و کارگاهی و با اساتید مجرب برگزار می گردد. در پایان هر دوره گواهینامه معتبر و قابل ترجمه به شرکت کنندگان اعطا می گردد.